נגישות
073-2000301
או לחץ כאן ליצירת קשר

הנני מאשר/ת קבלת דברי פרסומת בדוא"ל*

מעבר לחשבונית דיגיטלית

לקוח יקר.

הנדון : מעבר לשימוש בחשבוניות חתומות דיגיטלית

לקוח נכבד.

מתוך מטרה לשפר את השירות ולייעל את תהליכי העבודה, החליטה חברת הורטל מכונות בע"מ, לעבור למשלוח חשבוניות חתומות דיגיטלית באמצעות דואר אלקטרוני,ובכך לייתר את הצורך במשלוח חשבוניות מס מקוריות באמצעות הדואר.
החברה מקימה בימים אלו מערך למשלוח החשבוניות כך שיעמדו בכל דרישות החוק והתקנות שפורסמו על ידי רשות המיסים בעניין זה.

לצורך שילובכם במערך, נבקשכם לשלוח אלינו את המסמך המצ"ב חתום ע"י מורשה חתימה בחברתכם וכן את כתובת הדואר האלקטרוני אליה תרצו לקבל את החשבוניות.

את הטופס ניתן להחזיר אלינו חתום על ידי מורשה החתימה בחברתכם

לפקס: 03-9229525 או לכתובת הדואר האלקטרוני mail@hortal.co.il

לשאלות ניתן לפנות לורד או ענת בטל' 073-2000341/351.

ֹ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

לכבוד                                                                           תאריך _____________

הורטל מכונות בע"מ

בהמשך לפנייתכם, אנו מאשרים קבלת חשבוניות מס חתומות דיגיטלית לכתובת הדואר האלקטרוני שלהלן : 

________________________@ _______________________

שם איש קשר:__________________  טלפון איש קשר: _____________________

(*** נבקש להקפיד על מילוי כתובת הדואר האלקטרוני בכתב ברור ***)

בברכה , __________________

(חתימה + חותמת)

 

להדפסת הבקשה 

© 2020 כל הזכויות שמורות להורטל מכונות בע"מ - עיבוד שבבי ממוחשב