נגישות
073-2000301
או לחץ כאן ליצירת קשר

הנני מאשר/ת קבלת דברי פרסומת בדוא"ל*

תוכניות מימון לרכישת מכונות.

מעת לעת ולפי בקשת לקוחותינו, חברת הורטל מכונות מציעה ללקוחותיה אפיקי מימון שונים.
בקשת הלקוח נבחנת ע"י וועדת האשראי של החברה, ומסקנותיה מועברות ללקוח להמשך אישור וביצוע.

  מעת לעת ולפי בקשת לקוחותינו, חברת הורטל מכונות מציעה ללקוחותיה אפיקי מימון שונים.
  בקשת הלקוח נבחנת ע"י וועדת האשראי של החברה, ומסקנותיה מועברות ללקוח להמשך אישור וביצוע.

  עיקרי תוכנית המימון כוללת גם, אך לא רק, את הדרישות הבאות:
   

  • הון עצמי
  • חתימה על לוח סילוקין המתאר את פרטי ההלוואה
  • חתימה על מסמכי השעבוד למשכון הציוד עד לגמר התשלומים בגין העסקה.
  • חתימה על ערבות אישית של הבעלים לכל התחייבויות החברה בגין עסקת המימון.
  • ביטוח המכונה כולל ביטוח שבר בחברה מוכרת כולל שעבוד כספי הפוליסה לטובת הורטל מכונות.
  • המצאת נתונים כספיים עפ"י דרישה כגון מאזני בוחן.
  • כל מסמך תומך נוסף שיידרש על ידי וועדת האשראי להערכת יכולות ההחזר של החברה.

   

  בהתאם לסוג המכונה/ציוד ולממצאי הנתונים, החלטת ועדת האשראי לעיתים תהיה כפופה לשעבוד מכונה/מכונות נוספת/ות, הוספת ערב נוסף או כל בקשה אחרת.

  מתן ההצעה למימון אינה מהווה אישור להזמנה ו/או למימון המכונה ע"י הורטל.

  © 2021 כל הזכויות שמורות להורטל מכונות בע"מ - עיבוד שבבי ממוחשב